Personalens kommentarer till nedläggningen

Barnen på kyrkans förskola i Hässelby tränar på sånger till lucia och till julspelet. Troligen för sista gången i kyrkans förskola.
- Det är verkligen sorgligt att de bestämt sig för att lägga ned kyrkans lekis. Samtidigt förstår jag ju att det inte finns pengar, säger Ewa Nilsson som blivit uppsagd.

Ewa Nilsson har arbetat på kyrkans förskola i sju år och har varit med om att bygga upp verksamheten från i princip noll. Även Katarina Regeheim har varit med från början. Nu kommer hon att få sin tjänst reducerad från 100 procent till 75 procent. För henne innebär det att hon tvingas till att söka nytt arbete.
- Jag kan inte överleva på den lönen, säger hon.
Kyrkorådet beklagar att de tvingas säga upp personal, men menar att det ju ändå inte är så svårt för barnskötare att få nytt jobb. Den bilden håller inte Ewa Nilsson med om. - Det är faktiskt inte så enkelt. Men om jag får ett jobb, så måste jag ta det. Det kommer inte kännas kul att lämna barnen i förtid, men nu måste jag tänka på mig själv.
Efter att ha arbetat på kyrkans förskola med ett tydligt innehåll och med små barngrupper, är det inte heller helt enkelt att hitta en arbetsplats som är lika bra.
- Vi har alla sökt oss hit för att vi vill arbeta i små barngrupper, säger Carina Söderberg. Inger Arvidsson är verksamhetsansvarig för barnverksamheten. Hon ser hoppfullt på framtiden och hoppas på att hitta en lösning så att man inte behöver stänga förskolan helt och hållet.
- Jag håller på just nu och ser på möjligheterna att få barnomsorgspeng från kommunen för att i första hand ordna en verksamhet inom den allmänna förskolan. Trots att man skulle bli mer styrd av kommunen, tror inte Ingrid Arvidsson att det blir någon större skillnad.
- Det krävs att man följer förskoleplanen, men det gör vi redan, säger hon.
Ett annat alternativ är att ordna barnomsorg på heltid - alltså ett kristet dagis - inriktat på sång, musik och rytmik. Men det alternativet är inte lika angeläget som det första.
- Vi värderar samarbetet som vi i dag har med dagmammorna. Vi vill inte vara en konkurrent till deras verksamhet utan fortsätta arbeta tillsammans, säger Inger Arvidsson.
Men med den allmänna förskolan kommer treåringarna inte att fångas upp i kyrkans förskola. Något som Ingrid Arvidsson beklagar.
- Det är en del av kyrkans uppgift att fostra våra döpta barn in i kristen tro. Om det inte blir någon förskola i framtiden, så brister vi i den uppgiften, säger hon.

CECILIE FRÖDÉN


hemma.foraldrar@brevet.nu    Tillbaka upp på sidan    Startsidan

Tillbaka till föregående sida