Saxat ur Kristdemokraten

den 24 oktober 2012

Föräldrar måste anses lämpliga för sina barn

 

 

Förskoleminister Nyamko Sabuni uttrycker oro över barn som tvingas tillbringa tid med sina föräldrar i stället för med utbildad personal.

När förskoleminister Nyamko Sabuni och Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan i förra veckan möttes för att diskutera förskolan i Aktuellt uteblev diskussionen eftersom de båda var rörande överens om att förskolan är till för barnen, inte för att föräldrarna ska kunna arbeta, och att landets kommuner måste skärpa sig.

Nyhetsinslaget som skulle diskuteras visade nämligen att drygt 200 kommuner säger nej till att låta barnen vara på förskolan när en förälder har en ledig dag.
Bara ett tjugotal kommuner säger klart ja till att låta barnen få vara på förskolan även om en förälder är ledig.

”Det är barnen som drabbas” menade en upprörd Sabuni. Baylan instämde och betonade att barnen behöver den ”lek och trygghet” som förskolan kan erbjuda.
Det är inte första gången Sabuni uttrycker oro över barn som tvingas tillbringa tid med sina föräldrar istället för med utbildad personal. Som ett svar på Kristdemokraternas uppdaterade familjepolitik hävdade ministern att ”en förälder aldrig kan jämställas med en utbildad förskolepedagog”.

Utbildningskrav på föräldrakooperativ
Fixeringen vid att små barn behöver tillbringa dagarna med utbildade pedagoger har lett till en långvarig och kraftig minskning av antalet dagbarnvårdare. Att Sabuni och andra valt att tolka lagen som att dagbarnvårdare måste vara utbildade eller ha rätt erfarenhet har lett till problem för flera alternativa former av barnomsorg runt om i landet. I våras underkände Håbo kommun föräldrarnas engagemang i kommunens föräldrakooperativ med hänvisning till att all personal ska vara utbildad förskolepersonal. Något som skapade stor oro bland landets 660 kooperativa förskolor.

Även familjedaghemmens existens har hotats av den alltför hårdnackade tolkningen om utbildningskrav. Medan kommuner som Täby, Österåker och Uddevalla gått i täten för att skapa flexibilitet med modeller för familjedaghem som ger rätt att räkna och få bidrag för egna barn i verksamheten har andra kommuner valt att dra ner på antalet dagbarnvårdare.

Pedagogisk omsorg
Efter en genomförd kartläggning av den pedagogiska omsorgen i samtliga kommuner i Sverige har Skolverket i ”Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg” slagit fast att erfarenhet av arbete med barn kan innebära att ha arbetat ideellt med andra barn än de egna samt att ”I vad mån enbart föräldraerfarenhet kan anses vara tillräckligt får bedömas i det enskilda fallet”.

Medan Sabuni och Baylan i ohelig allians söker skydda barnen från att drabbas av att behöva vara med sina föräldrar väljer Skolverket att förtydliga vikten av valfrihet och ett brett utbud av omsorg av våra barn. Barn som har vitt skilda förutsättningar och behov och vars föräldrar i de allra flesta fall är absolut bäst lämpade att ta hand om sina barn. Även på en ledig dag.

Elisabet Lann
Ledarskribent

 

 

 


 

Första sidan