Mer styrning i familjepolitiken är inte lösningen på #MeToo-problemen

Madeleine Lidman”I regeringens ögon verkar det lilla barnet enbart ses som en biologisk fotboja som måste avlägsnas från kvinnorna så tidigt som möjligt, så att den socialistiska tolkningen av jämställdhet som handlar om att dela på allt 50-50, ska förverkligas. Bara båda föräldrarna är lika lite med barnen, så är vi jämställda”, skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk och Power to Parents 2018.

Läs mer >>

Löfven glömmer barnen när han stoltserar med att ha tagit bort vårdnadsbidraget

Pappa och barn utanför förskolanLite pinsamt att stoltsera med att ha försört vardagspusslet för cirka 8 000 familjer per år, genom att ta bort en väldigt blygsam hemmasubvention för de barn som inte mår bra i förskolegrupper.
Vårdnadsbidraget, VB, var en hemmasubvention för de barn som BEHÖVDE ha sin omsorg i hemmet lite längre och den gjorde att den förälder som ansvarade för omsorgen kunde vara hemma med sin anställning tryggad i tre år, samtidigt som SGI:n skyddades (den sjukpenninggrundande inkomsten). VB garanterade alltså att du som förälder inte behövde säga upp dig bara för att förskola eller pedagogisk omsorg inte var ett alternativ för ditt barn.

Läs mer >>

Amning – en fråga om plånbokens tjocklek?

Foto av: Stefan Malmesjö Flcikr LicenseEn lite obehaglig känsla smyger sig in när det går att läsa att amningen minskar.
Amningen har länge varit ett hot mot att få ut småbarnsföräldrar ännu tidigare i arbete och den har aktivt motarbetas då det inte anses jämställt att amma. Jämställt är att ge barnet flaska.
Det viktiga är inte att ha åsikter om de som absolut inte vill amma, eller inte kan – utan att se till att de som vill får rätt stöd. Men den hjälpen verkar nu alltså minska till följd att amningen minskar. Tragiskt.

Läs mer >>

När det hette dagis hade verksamheten bättre förutsättningar

BarnLarmrapport efter larmrapport om att förskolan har problem att klara sitt uppdrag. Rätt förutsättningar verkar saknas. Men ändå handlar de mest intensiva diskussionerna om huruvida det heter dagis eller förskola. Dagis nedvärderas något enormt, men vad säger att dagis hade en sämre verksamhet än dagens förskola?

Läs mer >>