Ideologin är viktigare än hänsyningen till små barns behov

Madeleine LidmanMadeleine Lidman: Det finns mycket forskning om vad små barn behöver, men den krockar med politikernas mål att få ut 100 procent av alla småbarnsföräldrar i arbete och undanhålls därmed. De forskare som får uppdrag, forskningsanslag och anlitas av makthavarna, är de som säger det som makten vill att föräldrar ska få höra.

Läs mer >>

Föräldraskap är något som måste tränas

Mamma och barnJohanna Nockert: Barnens uppfostran bör vara föräldrarnas ansvar, men då måste också föräldrarna tillåtas att ta detta ansvar under barnets hela uppväxt. Ge familjerna verklig valfrihet i hur de ska lägga upp sina liv och hur deras barn ska få tillbringa sin uppväxt. Då kommer vi få se föräldrar ta ansvar och uppfostra igen.

Läs mer >>

Större satsningar löser inte problemen i förskolan

Madeleine Lidman och Susanne Nyman FurugårdSvar till en av forskningförnekarna:
”Vi välkomnar att förskoleforskare äntligen erkänner att det finns stora problem i förskolan, men tycker det är märkligt att de väljer att fokusera på jämställdhet och kompetens, när det framför allt handlar om hur barn och personal mår. Lösningen på problemen är inte mer satsningar på förskolan, utan på fler barnomsorgsalternativ. Det skulle gynna även förskolan, skriver Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård”.

Läs mer >>