Psykoterapeut Ulrika Ernvik: Barn behöver vara med ett fåtal personer första åren

Foto barnansikteUnder alltför lång tid har föräldrar matats med budskapet att barn mår bäst av att tas om hand av andra vuxna, utbildade pedagoger som kan lära barn saker. Sedan många år finns forskning om att det som barn behöver är trygg anknytning till ett fåtal vuxna som finns kvar under barnets uppväxt, något som i princip är omöjligt för pedagoger att ge till alla de barn de har omkring sig.
Läs mer >>

Kunskap om anknytning är grundläggande kunskap

Skärmavbild 2015-12-04 kl. 21.49.33Det finns vissa grundläggande saker som föräldrar bör känna till kring barns utveckling – om de vill ha harmoniska barn som utvecklas efter sin fulla potential: vikten av en god anknytning är en sådan sak. Tyvärr har den här självklara kunskapen fallit i glömska och här berättar Louise Hallin om hur det kan se ut när saker går snett mellan föräldrar och barn.
Läs mer >>